Meer weten:

info@dekrachtvanhetbeeld.nl

+31 [0]6 - 1310 7720

Volgen:  

Maakt je bewust van dat,
wat je ogen niet kunnen zien

Logica brengt je van A naar B
Creativiteit brengt je overal

Pas je aan, maar verander jezelf nooit

Balans is de interactie tussen
voelen, denken, doen en zijn

Voor trainingen die net even anders zijn

Voor workshops die iets toevoegen

Talent hoef je niet te scholen

Oefening baart kunst

Wie is Ellen Loopstra 

Ellen Loopstra is in 1968 geboren op de Veluwe, maar groter gebracht in West Brabant. Sinds haar jeugd is ze al geïnteresseerd in de combinatie vormen, kleur, klank en gedrag. Dit uitte zich in sport, spel en veel creatieve hobby's als tekenen, knutselen en "spelletjes doen" en "mensen kijken". In 1987 verliet ze het ouderlijk huis om te gaan studeren in Utrecht. De weg die geleid heeft naar haar eigen onderneming staat onder loopbaan en eigen onderneming beschreven. Ellen is getrouwd en heeft drie kinderen. Haar streven is iedere dag met haar dierbaren te plukken.