Meer weten:

info@dekrachtvanhetbeeld.nl

+31 [0]6 - 1310 7720

Volgen:  

Maakt je bewust van dat,
wat je ogen niet kunnen zien

Logica brengt je van A naar B
Creativiteit brengt je overal

Pas je aan, maar verander jezelf nooit

Balans is de interactie tussen
voelen, denken, doen en zijn

Voor trainingen die net even anders zijn

Voor workshops die iets toevoegen

Talent hoef je niet te scholen

Oefening baart kunst

Trainingen 

Bij de informele en persoonlijke trainingen die Ellen Loopstra verzorgt ligt het accent op de authenticiteit van de deelnemers. In een veilige omgeving toetsen ze (nieuwe) theorien, verwerven en delen ze inzichten, experimenteren ze met het onbekende, leren ze van elkaar en ervaren ze of iets wel of niet werkt.

Een training duurt minimaal een dag (2 dagdelen) en heeft meer diepgang dan de kortere workshops. Alle trainingen maakt Ellen op maat. Hierbij houdt zij rekening met uw wensen, de samenstelling en grootte van de groep, de locatie en de werkomstandigheden. Samen bepalen deze factoren de prijs van een training. Ook korte interventies behoren tot de mogelijkheden. 

Aan een training gaat een gedegen voorbereiding vooraf. Ellen stemt daarin betaande en bewezen modellen af op de voorliggende vraagstukken. Die afstemming verfijnt zij vervolgens  tijdens de training zelf. Zo laat zij iedere deelnemer maximaal rendement halen.