Meer weten:

info@dekrachtvanhetbeeld.nl

+31 [0]6 - 1310 7720

Volgen:  

Maakt je bewust van dat,
wat je ogen niet kunnen zien

Logica brengt je van A naar B
Creativiteit brengt je overal

Pas je aan, maar verander jezelf nooit

Balans is de interactie tussen
voelen, denken, doen en zijn

Voor trainingen die net even anders zijn

Voor workshops die iets toevoegen

Talent hoef je niet te scholen

Oefening baart kunst

Adviezen 

Klanten stellen steeds hogere eisen aan de kwaliteit van uw producten en diensten terwijl de kosten omlaag moeten. Wetgeving verandert, bedrijfsvoering moet efficiënter, techniek maakt steeds meer mogelijk. Deze dynamiek dwingt u keuzes te maken bij het inspelen op veranderingen in uw omgeving. Daarom past u uw producten, diensten, doelgroepen, processen, systemen en technologie voortdurend aan. Bij het vormgeven, invoeren en verankeren van veranderingen in uw organisatie biedt Ellen Loopstra u graag de helpende hand. 

Tijdens haar twintigjarige loopbaan in het (geo-)informatiemanagement heeft Ellen meerdere keren ervaren dat de werelden van business en techniek niet altijd op elkaar aansluiten. In overleggen verstaan ze elkaar niet, omdat ze elkaars taal niet spreken. Ellen kan in haar rol van tolk/vertaler op alle niveau's (stategisch, tactisch en operationeel) de business via informatie en communicatie (de I en de C) verbinden met de techniek (de T). Ellen legt het management in duidelijke taal de technische gang van zaken uit. Aan de techneuten brengt ze de wensen van het management over.