Meer weten:

info@dekrachtvanhetbeeld.nl

+31 [0]6 - 1310 7720

Volgen:  

Maakt je bewust van dat,
wat je ogen niet kunnen zien

Logica brengt je van A naar B
Creativiteit brengt je overal

Pas je aan, maar verander jezelf nooit

Balans is de interactie tussen
voelen, denken, doen en zijn

Voor trainingen die net even anders zijn

Voor workshops die iets toevoegen

Talent hoef je niet te scholen

Oefening baart kunst

Zintuigen aan het werk

Als we naar ons werk gaan laten we veelal het lichaam thuis en nemen we alleen het hoofd mee. In de huidige kennis- en informatiemaatschappij spelen binnen organisaties lichamelijkheid en zintuigelijkheid een ondergeschikte rol. Bij een steeds verdergaande digitalisering van de wereld worden we vooral nog onbewust geprikkeld. Hooguit voorkomen we dat ons lichaam ziek wordt, zodat we niet meer met ons hoofd kunnen werken.

Tijdens het werk is aanraking vaak louter functioneel en aan tijd gebonden. Veel mensen bedienen tijdens hun werk slechts de muis en het toetsenbord. De ICT maakt het mogelijk dat  collega's en klanten elkaar veel minder vaak in levende lijve ontmoeten. In Het Nieuwe Werken heeft niemand een vaste fysieke werkplek meer. Een ladenblok met enkele persoonlijke items is het enig aanwijsbare bewijs van een werkend bestaan.

Zintuigen gaan voorbij aan het rationele denken en brengen iemand direct bij zijn gevoel. Door de zintuigen weer bewust in te zetten, ontwikkelt Ellen Loopstra sensitiviteit binnen organisaties. Ze maakt dat we stil staan bij hoe we de huidige maatschappij en ons werk daarin ervaren. Ieders eigen menselijke maat is hierin een belangrijk gegeven. We maken letterlijk en figuurlijk weer contact met het werk.