Meer weten:

info@dekrachtvanhetbeeld.nl

+31 [0]6 - 1310 7720

Volgen:  

Maakt je bewust van dat,
wat je ogen niet kunnen zien

Logica brengt je van A naar B
Creativiteit brengt je overal

Pas je aan, maar verander jezelf nooit

Balans is de interactie tussen
voelen, denken, doen en zijn

Voor trainingen die net even anders zijn

Voor workshops die iets toevoegen

Talent hoef je niet te scholen

Oefening baart kunst

Missie-, visie- en strategievorming

Een missie is een helder, goed geformuleerd statement die identiteit verleent aan uw organisatie. 
Een visie schetst het toekomstbeeld voor de organisatie. Het is een realistische dagdroom die gedeeld wordt door iedere medewerker en dus een bron van energie. 
De strategie beschrijft hoe de in de visie gestelde beelden en doelen bereikt gaan worden.

Het moge duidelijk zijn dat een missie, visie en strategie geen tekstjes zijn die men op een regenachtige zondagachternamiddag uit de losse pols op papier zet. Zonder een stevige discussie met een aantal smaakmakers in uw onderneming kan een breed gedragen missie of visie niet tot stand komen. Het componeren van een geslaagde missie, visie en strategie is een gedeeld proces. Ellen Loopstra kan dit begeleiden en tot een praktisch werkbaar einde brengen.