Meer weten:

info@dekrachtvanhetbeeld.nl

+31 [0]6 - 1310 7720

Volgen:  

Maakt je bewust van dat,
wat je ogen niet kunnen zien

Logica brengt je van A naar B
Creativiteit brengt je overal

Pas je aan, maar verander jezelf nooit

Balans is de interactie tussen
voelen, denken, doen en zijn

Voor trainingen die net even anders zijn

Voor workshops die iets toevoegen

Talent hoef je niet te scholen

Oefening baart kunst

Leiderschap

Onafhankelijke mensen nemen het initiatief, koersen doelbewust op eigen doelen af en stellen prioriteiten. Ze houden zaken bij zichzelf en nemen hun verantwoordelijkheid. In een wereld waarin alles met elkaar samenhangt is onafhankelijk denken en handelen echter niet voldoende. Zinvol samenwerken is essentieel voor succes. 

Leiderschap is het vermogen tot inspireren. Ellen ondersteunt mensen, teams en organisaties bij het groeien in hun leiderschap. Ze doet dat door het versterken van ieders authentieke kracht en het bewust maken van belemmerende patronen, zodat die kunnen worden doorbroken.