Meer weten:

info@dekrachtvanhetbeeld.nl

+31 [0]6 - 1310 7720

Volgen:  

Maakt je bewust van dat,
wat je ogen niet kunnen zien

Logica brengt je van A naar B
Creativiteit brengt je overal

Pas je aan, maar verander jezelf nooit

Balans is de interactie tussen
voelen, denken, doen en zijn

Voor trainingen die net even anders zijn

Voor workshops die iets toevoegen

Talent hoef je niet te scholen

Oefening baart kunst

Zakelijke creativiteit

De mens onderscheidt zich doordat hij iets nieuws kan creëren. Dat hoeft niet kunstzinnig of artistiek te zijn. Er zijn twee soorten creativiteit te onderscheiden: grote en kleine. 

Onder ‘grote creativiteit’ verstaan we de vaardigheid om met nieuwe situaties om te kunnen gaan. Daarvoor worden doorgaans bekende oplossingsstrategieën aangepast om het nieuwe doel te bereiken. In die zin is creativiteit een breed begrip. 

'Kleine creativiteit’ is meer verwant aan kunst en kunstzinnigheid. Het gebruiken van de kunstzinnige media als taal, schilderen, tekenen, boetseren, bewegen, dansen, zingen. 

Tussen kleine en grote creativiteit bestaat een direct verband. Binnen de kleine creativiteit kan iemand al bewegend of boetserend concrete uitdagingen vorm geven en ervaren. Denk hierbij aan een reorganisatie, optimalisatie van bedrijfsprocessen, andere rollen en verantwoordelijkheden, weerstanden, het trekken van nieuwe grenzen. Wie schilderend, boetserend of tekenend lastige situaties aanpakt en uitwerkt, krijgt inzichten die inzetbaar zijn in het dagelijkse werken en leven. Precies die transfer tussen creativiteit en realiteit zet Ellen in bij de analyse van lastige organisatievraagstukken.