Meer weten:

info@dekrachtvanhetbeeld.nl

+31 [0]6 - 1310 7720

Volgen:  

Maakt je bewust van dat,
wat je ogen niet kunnen zien

Logica brengt je van A naar B
Creativiteit brengt je overal

Pas je aan, maar verander jezelf nooit

Balans is de interactie tussen
voelen, denken, doen en zijn

Voor trainingen die net even anders zijn

Voor workshops die iets toevoegen

Talent hoef je niet te scholen

Oefening baart kunst

Veranderen van binnenuit 

Als verandermanager houdt Ellen Loopstra zich bezig met het in beweging zetten en aansturen van veranderingsprocessen. In haar begeleiding is ze altijd op zoek naar de intrinsieke motivatie voor de in te zetten verandering. Een geslaagde verandering komt van binnenuit. Het sleutelwoord daarbij is draagvlak.

In haar analyse brengt Ellen Loopstra de complexe structuren en processen in uw organisatie helder en overzichtelijk in beeld. Zo kunt u als manager betere keuzes maken en besluiten nemen. Doordat ze iedereen bij dat proces betrekt, ontstaat een stevig draagvlak voor verandering. Haar adviezen zijn zo helemaal afgestemd op uw organisatie. Ze zorgen ervoor dat die op een nieuw en hoger niveau duurzaam kan blijven functioneren en groeien.