Meer weten:

info@dekrachtvanhetbeeld.nl

+31 [0]6 - 1310 7720

Volgen:  

Maakt je bewust van dat,
wat je ogen niet kunnen zien

Logica brengt je van A naar B
Creativiteit brengt je overal

Pas je aan, maar verander jezelf nooit

Balans is de interactie tussen
voelen, denken, doen en zijn

Voor trainingen die net even anders zijn

Voor workshops die iets toevoegen

Talent hoef je niet te scholen

Oefening baart kunst

Zintuigen ontsluiten je wereld

De vijf zintuigen ontsluiten de wereld. Ze geven ons niet alleen nieuwe informatie over de buitenwereld, maar geven ons toegang tot nieuwe intense ervaringen, verbondenheid en bewogenheid. We lijken onze zintuigen vaak onbewust te verwaarlozen. Gevoelens van leegte en afgeslotenheid zijn de meest herkenbare. En dat alles in een overvolle (digitale) wereld, waar iedereen met elkaar 'connected' is.

In 'Zintuigen aan het Werk' staan we stil bij hoe we de huidige maatschappij ervaren. Ieders eigen menselijke maat is hierin een belangrijk gegeven. We zullen letterlijk en figuurlijk weer contact maken.