Meer weten:

info@dekrachtvanhetbeeld.nl

+31 [0]6 - 1310 7720

Volgen:  

Maakt je bewust van dat,
wat je ogen niet kunnen zien

Logica brengt je van A naar B
Creativiteit brengt je overal

Pas je aan, maar verander jezelf nooit

Balans is de interactie tussen
voelen, denken, doen en zijn

Voor trainingen die net even anders zijn

Voor workshops die iets toevoegen

Talent hoef je niet te scholen

Oefening baart kunst

De Kracht van het Beeld

is de trainings-, coachings- en adviesorganisatie die verder kijkt dan vakbekwaamheid, vaardigheden, intelligentie en kennis van u en/of uw medewerkers. Ellen Loopstra betrekt ook nadrukkelijk hun emoties, karaktereigenschappen en individuele talenten bij haar analyse.

De diepste waarden die belangrijk zijn voor ieder individu persoonlijk vormen de basis van zijn dagelijkse doen en laten. Het in balans brengen van die waarden met praktisch handelen maakt een ongekend collectief vermogen vrij, dat uzelf en/of uw organisatie als vanzelf naar een volgend niveau tilt.