Meer weten:

info@dekrachtvanhetbeeld.nl

+31 [0]6 - 1310 7720

Volgen:  

Maakt je bewust van dat,
wat je ogen niet kunnen zien

Logica brengt je van A naar B
Creativiteit brengt je overal

Pas je aan, maar verander jezelf nooit

Balans is de interactie tussen
voelen, denken, doen en zijn

Voor trainingen die net even anders zijn

Voor workshops die iets toevoegen

Talent hoef je niet te scholen

Oefening baart kunst

Eigen onderneming

Vanuit haar wetenschappelijk onderzoek naar de creatieve mogelijkheden met Geo-ICT heeft Ellen zich ontwikkeld tot Organisatieadviseur en -coach Informatiemanagement. Ze legt daarbij het accent op de zachte “I” van Informatie (organisatiestructuur & bedrijfsprocessen) en de nog zachtere “C” van Communicatie (mens & cultuur), zonder de harde “T” van de Techniek (middelen) tekort te doen.

In de zakelijke sfeer verbindt ze op een creatieve manier het strategisch, tactisch en operationeel management rondom het uitwisselen van allerlei informatie (al dan niet met een geografische component) tot een geheel. Naast het leven zelf hebben een leergang tot coach en cursussen op het gebied van Kunstzinnige Therapie haar de benodigde bagage gegeven voor haar huidige coachingsaanpak, op het snijvlak waar zakelijk en persoonlijk elkaar ontmoeten.

Het succes van haar creatieve benaderingswijze van zowel zakelijke als persoonlijke vraagstukken deed haar besluiten in april 2011 officieel voor zichzelf te beginnen. Met haar brede interesse is ze in staat veel verschillende vraagstukken aan te pakken en op haar eigen wijze richting een oplossing te bewegen. Ze handelt daarbij altijd op basis van gelijkwaardigheid en wederkerigheid en uit liefde voor de mens zelf.