Meer weten:

info@dekrachtvanhetbeeld.nl

+31 [0]6 - 1310 7720

Volgen:  

Maakt je bewust van dat,
wat je ogen niet kunnen zien

Logica brengt je van A naar B
Creativiteit brengt je overal

Pas je aan, maar verander jezelf nooit

Balans is de interactie tussen
voelen, denken, doen en zijn

Voor trainingen die net even anders zijn

Voor workshops die iets toevoegen

Talent hoef je niet te scholen

Oefening baart kunst

Creativiteit

Creativiteit komt voort uit de wisselwerking in een systeem dat bestaat uit drie elementen: het gebied, het veld en de mens.

Creativiteit is elke daad, elk idee of elk product dat een bestaand gebied verandert of een heel nieuw gebied vestigt. Een creatieve mens is iemand wiens gedachten of handelingen een gebied veranderen of een nieuw gebied vestigen, met instemming van het veld.