Meer weten:

info@dekrachtvanhetbeeld.nl

+31 [0]6 - 1310 7720

Volgen:  

Maakt je bewust van dat,
wat je ogen niet kunnen zien

Logica brengt je van A naar B
Creativiteit brengt je overal

Pas je aan, maar verander jezelf nooit

Balans is de interactie tussen
voelen, denken, doen en zijn

Voor trainingen die net even anders zijn

Voor workshops die iets toevoegen

Talent hoef je niet te scholen

Oefening baart kunst

  De grote verscheidenheid


Als alle bomen populieren waren
En alle vogels nachtegalen,
Geen mens zou ooit nog                                  Als er geen klanken waren                   
Naar een boom of vogel talen.                     En geen kleuren,
                                                                              Geen hard en zacht. 
                                                                              Geen zoet en zuur.                                                                     
                                                                              De mens zou doof zijn                              Als alle mensen eens
                                                                              Blind en zonder geuren.                          Precies hetzelfde waren
                                                                                                                           Zou niemand meer om iemand geven.
                                                                                                                           Er zou geen spanning zijn, geen leven.