Meer weten:

info@dekrachtvanhetbeeld.nl

+31 [0]6 - 1310 7720

Volgen:  

Maakt je bewust van dat,
wat je ogen niet kunnen zien

Logica brengt je van A naar B
Creativiteit brengt je overal

Pas je aan, maar verander jezelf nooit

Balans is de interactie tussen
voelen, denken, doen en zijn

Voor trainingen die net even anders zijn

Voor workshops die iets toevoegen

Talent hoef je niet te scholen

Oefening baart kunst

BLOG            Ellen Loopstra               april 2015

Enkelvoudige opslag, meervoudig gebruik

A way of life...

Informatievoorziening

Hoe vaak horen we de uitdrukking “Eenvoudige opslag, meervoudig gebruik” wel niet tegenwoordig. Vele overheden gebruiken het als uitgangsprincipe voor hun hele datavoorziening. Ze willen alle data maar een keer in hun eigen infrastructuur inwinnen, registreren en beheren. Geen schaduwbestanden meer onder hun dak die op meerdere plekken beheerd worden door diverse afdelingen. Het scheelt ruimte op de netwerkschijven, omdat er geen extra ruimte wordt gevraagd voor alle versies en alle back-ups. Geen verzoeken om extra capaciteit op de afdelingen omdat er meer ene meer medewerkers nodig zijn alle databestanden te beheren. Geen gecompliceerde zoekmachines meer die de terabites aan data moeten kunnen doorgronden op alle mogelijke soorten data op diverse netwerkschrijven. Het principe eenmalige opslag, meervoudig gebruik brengt veel bedrijven terug tot de essentie van hun informatievoorziening op het gebied van data.

Essentie

De essentie. Is het niet waar àlles om draait? Als we dit principe nu eens projecteren op allerlei andere aspecten die in de bedrijfsvoering voorbij komen. Hoe zou het zijn als bijvoorbeeld essentiële uitspraken niet door allerlei diverse bedrijfsonderdelen tegelijkertijd gedaan worden, maar enkel en alleen door diegenen die daar de verantwoordelijkheid ook voor dragen? Zou het niet heerlijk zijn als bijvoorbeeld  essentiële informatie altijd vanuit de juiste hoek van de organisatie zou worden verspreid door het met hun kwaliteitsstempel de organisatie ingegooid zou worden? Rondgaande informatie zou krachtiger kunnen worden ingebracht. Het maakt afdelingen geloofwaardiger. Het zou het einde der tijdperk aankondigen van de  roddels en de geruchten. Hetgeen alle toehoorders het vertrouwen geeft te doen te hebben met professionals. Het brengt de organisatie terug naar de essentie van informeren van zowel interne als externe klanten die vaak gretig zitten te wachten op de waarheid.

Dis-alignment

Nog een stapje verder. Laten we het principe los op de handelingen die een organisatie zoal verricht zal de organisatie zijn bedrijfsprocessen en daarmee hun handelen ook terugbrengen naar de essentie. Geen twee afdelingen die nog dubbel werk verrichten of langs elkaar werken. Geen projecten die dubbel worden opstart. Geloof het of niet. Ik tref nog steeds organisaties waarbinnen twee vergelijkbare projecten op diverse plekken worden opgestart zonder dat ze het van elkaar weten. Wat een verspilling van tijd, geld en energie. En bovenal een duidelijk symptoom van dis-alignment,waarbij blijkt dat de organisatieonderdelen niet met elkaar in verbinding staan. Weten die werkelijk wel wat ze met zijn allen willen bereiken?

Authentiek

Of zitten ze allen op hun eigen eiland? Op basis van de authenticiteit van de diverse bedrijfsonderdelen zullen toch bedrijfsdoelen gesteld zijn. Afdelingen ontstaan omdat ze bepaalde doelen willen halen. Doelen die bijdragen aan het groter gestelde doel van organisatie. Daarbij zijn de juiste medewerkers met de juiste talenten, kwaliteiten, ervaringen, kennis en kunde verzameld die die doelen moeten gaan verwezenlijken?

Kijken we naar de doelen zullen die eveneens authentiek moeten zijn. Immers als doelen niet authentiek zijn gesteld voor de afdeling specifiek kunnen ze ook door een andere afdeling worden gehaald en wellicht een minder essentiële bijdrage leveren aan het totale bedrijfsconcept. De vraag is dan of de juiste mensen dan op die afdeling aanwezig zijn. Ook hier zou je eenmalig opslag in de vorm van talent, meervoudig gebruik op kunnen toepassen.

A way of life

Is het niet zo dat eenmalig gebruik meervoudig gebruik op alles van toepassing moeten zijn? Moeten we de resultaten die andere behalen ook  niet van meerwaarde laten zijn voor anderen. Moeten we de fouten die anderen maken, niet gebruiken om van te leren zonder dat we ze zelf eerst ook moeten maken? Moeten we de talenten die we in huis hebben niet in zoveel mogelijk situaties inzetten? Moeten we de energie die we steken in dingen niet zodanig nuttig maken dat het ook effect heeft op zaken waar we de energie niet direct voor bestempeld hebben. Moeten we de ingeslagen richtingen niet ook de richting laten zijn waarin we op veel meer gebieden naartoe willen? Alles in lijn met elkaar?

Eenmalige opslag, meervoudig gebruik in alles wat we doen en laten. Het zou zo maar een levensmotto kunnen zijn. Welke dataspecialist heeft dat ooit zo bedacht…

Welk levensmotto leef jij na? 

Reageer per e-mail hierGoed bedoelde reacties zullen op de site worden geplaatst.