Meer weten:

info@dekrachtvanhetbeeld.nl

+31 [0]6 - 1310 7720

Volgen:  

Maakt je bewust van dat,
wat je ogen niet kunnen zien

Logica brengt je van A naar B
Creativiteit brengt je overal

Pas je aan, maar verander jezelf nooit

Balans is de interactie tussen
voelen, denken, doen en zijn

Voor trainingen die net even anders zijn

Voor workshops die iets toevoegen

Talent hoef je niet te scholen

Oefening baart kunst

Voor uw organisatie

Communicatie als sleutelwoord

Binnen de bedrijfsprocessen bepaalt een goede interactie tussen medewerkers de mate van succes. Communicatie is hierbij het sleutelwoord.

Draagvlak voor verandering

In haar analyse brengt Ellen Loopstra de complexe structuren en processen in uw organisatie helder in beeld. Zo kunt u als manager betere keuzes maken en besluiten nemen. Doordat ze uw mensen bij dat proces betrekt, ontstaat een stevig draagvlak voor verandering. Haar adviezen zijn afgestemd op uw organisatie. Ze zorgen ervoor dat die op een nieuw en hoger niveau duurzaam kan blijven functioneren en groeien.

De mens achter de medewerker

Ellen Loopstra kijkt naar de mens achter uw medewerker. In haar analyse betrekt ze niet alleen de cijfers, maar vooral ook de mensen die het moeten doen, binnen een team of als onderdeel van uw gehele organisatie. Ze kijkt op alle relevante niveaus naar competenties en culturen, en naar de mogelijkheden om de persoonlijke talenten die zij ontmoet verder te ontwikkelen.